BN Shop - Nettbutikk for bremser, understell, vask og vedlikehold | EBC Brakes Norge

KöpavillkorGällande villkor för återförsäljare av BNC Nordic Distribution AB (nedan kallat BNC)Återförsäljarkonto

Skriftlig ansökan om återförsäljarkonto måste lämnas in och kreditkontroll kommer att genomföras för alla företag som ansöker om att öppna återförsäljarkonto med kredit. Om krediten godkänns öppnas ett återförsäljarkonto med tillhörande rabatt på våra produktlinjer enligt våra kategorier och kriterier för årligt avtag eller avtal. Företag som inte uppfyller kraven för kredit kan betala via Klarna Checkout i vår webbportal, alternativt via internetbank mot faktura. Bristande efterlevnad av kreditperioden, upprepade förseningar i betalning och/eller uppskjutande av betalningar utan avtal kommer att leda till kreditstopp.Priser och Leverans

Återförsäljare med avtal får inloggning till företagsportalen där de kan se brutto- och nettopriser, lagerhållning och orderhistorik. Vid förfrågan kan vi leverera prislistor med listpriser per varumärke. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan förvarning; i händelse av en prisändring som överstiger +/- 10 % kommer vi att meddela ändringen. Prisändringar gäller inte retroaktivt.

Alla leveranstider som anges av oss ska betraktas som riktlinjer. Med leveranstid menas tidpunkten då varorna anländer till vårt lager. Tiden för plockning, packning och eventuell produktion tillkommer innan försändelsen lämnas över till transportören. När tid anges i antal dagar avses arbetsdagar, och transportörens tid läggs alltid till. Vi förbehåller oss rätten att avvika från angiven leveranstid utan närmare varsel.Försäljningspant / Betalningsvillkor

BNC har försäljningspant i de sålda varorna som säkerhet för sitt krav på köpesumman med tillägg av ränta och kostnader. Våra betalningsvillkor för företag med avtal är netto 10 dagar kredit. Om betalningsfristen överskrids betraktas detta som ett kontraktsbrott och företagets konto sätts på kreditstopp tills alla fordringar är fullt betalda inklusive ränta och kostnader. Räntor och avgifter beräknas för alla fordringar som överskrider förfallodagen/betalningstiden och faktureras i alla fall vid försening. Räntesatsen enligt gällande satser räknas från förfallodagen.Frakt och Leverans

BNC har avtal med Bring/Posten och utvalda budföretag. Alla paket skickas med Bring/Posten om inte annat är överenskommet. Alla sändningar faktureras till transportörens vägledande pris om inte annat är överenskommet.Reklamation

Reklamation ska göras skriftligt, och innan fel meddelas till BNC bör återförsäljare/kund undersöka om felet beror på förhållanden på kundens sida, om det kan vara monteringsfel, inlopp, felaktig användning av produkten, andra delar på fordonet som orsakar fel eller brist som uppstår eller liknande. Om kund/återförsäljare kan styrka att produkten inte fungerar som BNC/Producenten har beskrivit att den ska, måste detta meddelas skriftligt till BNC så att BNC kan vidta åtgärder för att avhjälpa situationen.

Kunden förlorar sin rätt att göra en brist gällande om inte meddelande ges till BNC inom rimlig tid efter det att felet/bristen upptäcks eller borde ha upptäckts.

Åtgärd - BNC ska så snart som möjligt efter att ha blivit medveten om fel eller brist i en produkt levererad av BNC vidta åtgärder för att rätta till bristen. Om kunden på eget initiativ vidtar åtgärder för att åtgärda bristen utöver vad som kan ha avtalats med BNC, betalar inte BNC dessa kostnader.

Om vi ska skicka ut nya varor innan kontroll och godkännande av reklamation, sker detta som en vanlig order och faktureras enligt våra villkor. Produkten med fel eller brist måste sedan skickas till oss för kontroll. Vi förbehåller oss rätten att produkten måste vidarebefordras till tillverkaren för kontroll innan en eventuell godkännande av reklamation. Vid godkänd reklamation krediteras varan.

BNC lämnar ingen garanti eller ansvar för det arbete som utförs av återförsäljare/verkstad/kund!

Ångerfrist - Ångerrättslagen gäller endast vid konsumentköp.Retur

BNC godkänner retur endast efter överenskommelse, och begäran om retur måste framställas skriftligt till post@bncnordic.se med artikelnummer och önskat antal för retur. Det måste finnas en returorder för godkänd retur, denna tillhandahålls av BNC vid godkänd retur och måste följa med returvarorna/returpaketet.Vid godkänd retur debiteras en avgift på minst 20 % (debiteras återförsäljarens nettopris) för att täcka hantering, registrering, lagerkostnader, omförpackning, märkning och andra kostnader förknippade med returvaror. BNC godkänner inte retur av varor äldre än 2 månader från inköpsdatum till datum för returbegäran.

Vid godkänd retur ska avsänd av returen (kund/återförsäljare) stå för frakt/leverans. Överenskommen retur får endast skickas med företagslösning dörr-till-dörr. BNC hämtar inte paket på posten/affären. BNC kan hjälpa till med postetikett för retur/val av fraktbolag för returer.

BNC godkänner inte returer av specialvaror och specialbeställda varor. Vad som omfattas av specialvara/specialbeställd vara för BNC inkluderar till exempel: Produkter för racing, specialbyggda produkter för vissa bilmodeller, fjädrar och stötdämpare för racing, stora bromssatser/konverteringssatser, racingbromsbelägg, bromsskivor för banracing. Produkter som säljs med specialrabatt/specialpris, kampanjvara, partivara eller liknande.Giltighet / Återförsäljaravtalets löptid

Ett återförsäljaravtal/rabattavtal löper normalt sett i 1 kalenderår om inget annat avtalats och kan från BNC:s sida ändras eller avslutas utan förvarning om återförsäljaren bryter mot avtalet genom att bryta mot betalningstiden eller andra förhållanden som i väsentlig grad gör det svårt för BNC att samarbeta med företaget. Vid oförutsedda händelser på marknaden, prisändringar eller liknande förbehåller sig BNC rätten att ändra avtalet, men detta sker då med förvarning.